Om skolan

 

Ekillaskolan är en skola för årskurserna 7-9 med ungefär 500 elever. Skolan har hela Sigtuna kommun som upptagningsområde. Inom BUF (Barn- och utbildningsförvaltningen) finns dock olika områden som styr vilken skola eleverna förväntas välja efter avslutad årskurs 6. De skolor som främst tillhör Ekillaskolans upptagningsområde är Sätunaskolan, Norrbackaskolan, Råbergsskolan, Tingvallaskolan, Centralskolan, Odensala skola och Skepptuna skola.

Eleverna och den pedagogiska personalen är organiserad i tre arbetslag där varje arbetslag har en förstelärare.

Det specialpedagogiska teamet och elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, speciallärare, socialpedagog, ämneslärare, elevassistenter och andra pedagogiska resurser. Elevhälsan är väl organiserat för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd såväl kunskapsmässigt som socialt.

 

Efter avslutad grundskola ska eleverna lämna skolan med självkänsla och tillförsikt - väl förberedda för högre studier.

 

Intresse och lust är ofta en bra väg till lärande. Ekillaskolan erbjuder därför flera olika profiler som tar tillvara elevernas intressen. I dessa profiler får eleverna möjlighet till fördjupning och breddning inom ämnet.

På Ekillaskolan disponerar samtliga elever varsin bärbar dator som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande såväl i skolan som i hemmet. Detta är en del i det projekt som kallas ”1-1”.
I korthet syftar projektet till att hitta en framgångsrik modell för modernt lärande. Målsättningen är att utveckla nya metoder och arbetssätt, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat.

För de elever som vill ha hjälp med läxläsning erbjuder Ekillaskolan studiestöd efter skoltid.

På Ekillaskolan har vi väl utrustade och ändamålsenliga lokaler för idrott, bild, musik, teknik, slöjd, hem- och konsumentkunskap samt kemi, fysik, biologi och teknik.

På Ekillaskolan har eleverna tillgång till kurator och skolsköterska. Att ha någon att prata med när man är sjuk eller mår dåligt är viktigt för att kunna lägga fokus på sitt lärande.

Att Ekillaskolan har en studie- och yrkesvägledare känns tryggt för både elever och föräldrar när det är dags för gymnasieval och prao.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan