Bärbar dator till alla elever

“We are currently preparing students for jobs that don’t yet exist; using technologies that haven’t been invented in order to solve problems we don’t even know are problems yet.”

Samtliga elever på Ekillaskolan deltar i  projekt ”1 till 1”. Eleverna disponerar varsin bärbar dator som ska användas som ett pedagogiskt verktyg i elevernas lärande såväl i skolan som i hemmet

Projektet syftar till att hitta en framgångsrik modell för modernt lärande. Målet är att utveckla nya metoder och arbetssätt, öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger samt öka elevernas måluppfyllnad och resultat.

Varför 1 till 1?

Skolans roll är att förbereda eleverna för fortsatta studier och ett yrkesliv, skolan behöver därför utvecklas i takt med samhällets utveckling. För barn och ungdomar är användandet av digital teknik en helt naturlig och integrerad del av deras liv.

Informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att öppna upp klassrummet mot övriga delar av närsamhället och världen. Vi lär idag genom att delta, producera, delge och diskutera oavsett tid och rum. Digital kompetens räknas av Skolverket som en av våra fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans med räkna, skriva och läsa.

Idéerna bakom projektet utgår från att all inlärning är högst personlig, alla människor lär inte lika. Genom att ha tillgång till en personlig dator ges helt nya förutsättningar att söka och hitta nya vägar till lärande, och då dessa vägar blir tillgängliga för alla. Det innebär också att eleverna kan uttrycka sig och kommunicera, både med varandra och med läraren, på fler sätt än innan. Genom att fler vägar blir tillgängliga ökar chansen att en elev finner sitt sätt. Det öppnar också upp för möjlighet att använda digitala pedagogiska hjälpmedel. 

Datorn utgör ett fascinerande multiverktyg som i skolsammanhang bara har utnyttjats till en bråkdel av dess kraft. Forskning visar på att personliga datorer, med IT satt i ett pedagogiskt sammanhang, gör eleverna mer engagerade och får dem att prestera bättre. Detta gäller både mätbara och upplevda resultat. Några av de faktorer som förklarar detta är elevers ökade motivation och färdigheter, ökad självständighet, stärkt begreppsmässig förståelse och utvecklandet av arbete i grupp. 

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. 
    Albert Einstein


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument