Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Anna Gustafsson och är studie- och yrkesvägledare på Ekillaskolan. Jag arbetar 50% och finns på plats tisdag, onsdag och varannan fredag (jämna veckor).  Övrig tid finns jag på Valstaskolan.

Studie- och yrkesvägledning

I grundskolan handlar studie-och yrkesvägledningen om att ge kunskap och stöd inför val av fortsatta studier och yrken. Fokus ligger främst på eleverna i åk 9 som under läsåret ska välja till gymnasiet. I klassrum och enskilt får eleverna information och vägledning för att kunna utveckla sin valkompetens och därmed få ett bra underlag för att göra ett genomtänkt val till gymnasiet.

Alla elever erbjuds enskilda samtal där vi tillsammans tittar på vilka alternativ som finns på gymnasiet och även vägar vidare. Vi pratar om elevens möjligheter / begränsningar och intressen / styrkor för att denne ska kunna göra ett så väl underbyggt val som möjligt.

Välkommen att kontakta mig om du som elev eller vårdnadshavare har frågor som rör gymnasieval och -utbildning!

Så här når du mig:

E-post: anna.gustafsson@edu.sigtuna.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Länkar