Skolsköterska

Ekillaskolans skolsköterska finns på Ekillaskolan på heltid och har öppen mottagning måndag - torsdag kl 08:30 - 09:30.

Skolhälsovården är en fortsättning på barnhälsovården med hälsosamtal, hälsoundersökning och vaccination.

På högstadiet träffar skolsköterskan alla elever i årskurs 7 på ett hälsosamtal.

Som inom all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation