Styrdokument

Skolans arbete utgår i hög utsträckning från ett antal styrdokument, som är på tre nivåer; nationella, kommunala och lokala.

Nationella

De nationella styrdokumenten är skollagen, läroplanen, de olika kursplanerna för vardera ämne och de allmänna råden för fritidshemmen.

Kommunala

De kommunala är skolplanen och dokumentet Kunskapsbedömning.  

Lokala

Våra lokala dokument utgår från ovanstående och är vägledande får vårt arbete på Eddaskolan. Dessa finner du i tablån till höger.  

Ytterligare information

De nationella styrdokumenten i sin helhet finner du på skolverkets hemsida och de kommunala på Sigtuna kommuns hemsida

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Eddaskolans Likabehandlingsplan 2016