Ledighet

Ledighet 

  

Utdrag ur grundskoleförordningen 6 kap 23§: 

  

”…….en skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.” 

 

Klasslärare får bevilja sådan ledighet sammanlagt högst 2 skoldagar/läsår. 

 

Utdrag ur skollagen 17 kap 18§: 

 

”Om det finns synnerliga skäl, kan rektor bevilja ledighet längre än 10 dagar per läsår.” 

 

Ledighetsansökan finns på kommunens hemsida. Fyll i, skriv ut och lämna till ditt barns lärare. Blanketten finns även att fås från skolan. 

 

OBS! Vi är måna om att alla elever genomför de nationella proven och kommer därför inte bevilja ledighet under provperioden. Under våren mellan 11 mars 2019 – 17 maj 2019 (vecka 11-20). 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan