Ordningsregler

Eddaskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska präglas av arbetsglädje, trygghet och studiero. För att upprätthålla det har Eddaskolan följande ordningsregler som alla elever förväntas följa.  


Om ordningsreglerna inte följs arbetar all personal på Eddaskolans efter skolans åtgärdstrappa. Där framgår tydliga konsekvenser om ordningsreglerna bryts. 

 1. Nolltolerans mot våld, hot och kränkande behandling (även på internet).

 2. Vårdat språk. Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt och tilltalar varandra med ett vårdat språk – utan svordomar, kränkande uttryck eller kroppsspråk. Vi respekterar och lyssnar på varandra.

3. Passa tider och kom rätt förberedd. Alla förväntas passa tider och komma rätt förberedda för det arbete som ska utföras under dagen. Tag med dig rätt utrustning, följ instruktioner och utför givna arbetsuppgifter samt bidra till arbetsro i klassrummet. 

4. Gemensam arbetsmiljö. Vi vårdar egna och andras saker, både inomhus och utomhus.

5. Snö. Vi kastar inte snöbollar på skolgården. 

6. Skolgården. Elever lämnar inte skolans område utan lärares tillstånd. 

7. Alla mobiltelefoner samlas in av ansvarig pedagog under skol- och fritidstid. Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte tillåtet i skolans lokaler.  

8. Godisförbud. Det är godisförbud på skolan. 

9. Cykling. Elever får cykla till skolan och fritids under vårdnadshavares ansvar. Det är lag på att barn under 15 år ska ha hjälm.  

10. Hjälm. Hjälm skall användas vid all åkning i backe eller isbana. 

Vi på Eddaskolan strävar efter ett tätt samarbete med er vårdnadshavare. Det betyder att vi hör av oss till er vid allvarliga eller återkommande händelser.  

  

  

 

Bildresultat för rättigheter och skyldigheter  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan