SVA Svenska som andra språk

Carina Sterby arbetar med de elever som läser efter kursplanen i svenska som andraspråk  från år F-7. I ett nära samarbete med de övriga lärarna i arbetslagen, både när det gäller planering och fortbildning, är Carina den som lyfter vikten av att arbeta med språket på mer än ett sätt.

Arbetssätt

Ibland arbetar eleverna i grupper i vårt SVA- rum och ibland i elevernas klassrum. Vi arbetar med att utveckla det svenska språket genom att läsa och diskutera det vi läser. Vi pratar mycket och vi använder bilder, saker och spelar teater med dockor eller oss själva.

För att ge ett exempel på hur vi arbetar har vi här nedan bilder från en årskurs två. Skolans planeringar kallas Lokal pedagogisk planering, Lpp.
Här är en om att läsa sagor.
LPP Genreskrivande utifrån Rödluvan

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation