Specialpedagogik och Svenska som andra språk

På Centralskolans grundskola har vi en specialpedagog samt en pedagog som arbetar med Svenska som andra språk. Dessa pedagoger arbetar tätt ihop med skolans lärare när det bland annat gäller handledning och undervisningsupplägg, samt tar ut enskilda elever och elevgrupper för undervisning.

I vänstermenyn hittar du information om Svenska som andra språk.

Pedagoger:

Anna Jernberg specialpedagog
Teleron: 073-6613440

Catarina Lång; Logoped
Telefon: 0736-613443

Carina Sterby, Svenska som andra språk årskurs F-6

Våra specialpedagoger ingår även i elevhälsoteamet tillsammans med skolledning och skolsköterska.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan