Skolhälsovården

Skolhälsovården ska bevara och förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Skolhälsovården  samarbetar med skolans övriga elevhälsopersonal och med sjukvårdens olika verksamheter

Skolsköterska Britt-Marie Winell, 

Skolläkare Lena Järte, träffas efter överenskommelse, kontakta skolsköterskan.

Skolan har även tillgång till:
Kurator, Monica Näsström 
Skolpsykologer, Mattias De Clercq (Särskolan). Johan Bergman (Grundskolan).


Rutinkontroller

 

Förskoleklassen

 • I förskoleklassen erbjuds alla barn, tillsammans med förälder, ett hälsobesök.
  Vi går igenom tidigare hälsa, kontrollerar längd, vikt, syn och hörsel.
  Vi samtalar om barnets trivsel i skolan och på fritiden. Vi ger hälsoupplysning och råd om kost, rörelse, sömn m.m.

År 2

 • Alla elever erbjuds den andra vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund i en spruta.
 • Kontroll av längd och vikt
   

År 4

 • Ett hälsobesök med hälsosamtal erbjuds av skolsköterskan. Vi samtalar om utveckling, hälsa och trivsel.
 • Kontroll av längd, vikt och rygg. Vid behov kontrolleras syn och hörsel.

Vid behov erbjuds tid till skolläkare 

År 5

 • Alla flickor erbjuds vaccination mot HPV-virus. 2 vaccinationer med 6 månaders mellanrum.

 

Vid behov erbjuds tid till skolläkare.


Läs mer om Skolhälsovård och elevhälsa i Sigtuna kommun genom länken till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan