Centralskolans fritidshem

Fritids är den fria delen av barnets skoldag, barnets fritid.  

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till skolan och hemmet och stödja barnet i dess utveckling. På fritids tränas barnen hela tiden i det sociala samspelet med andra barn och vuxna. Fritidshemmet arbetar utifrån ett heldagsperspektiv och försöker se till barnens behov av balans mellan lugn och aktivitet och mellan fri respektive styrd tid. 

Öppet: 6.30-18.00  öppning/stängning sker i Gula huset¨
Frukost serveras 7.30 i matsalen
Rast ute på gården innan skolan börjar från 8.00

Mellanmål från 14.00
Sammanslagning av fritidsavdelningarna kl. 16.00

Frukt efter kl. 17.00


Kom ihåg:

  • Skriv alltid in barnens tider i respektive fritidshemspärm, fråga personalen var dessa finns.
  • Säg alltid till en personal när du som förälder lämnar eller hämtar ditt barn!

Mål på fritids:

Under läsåret 2013/2014 kommer vi på fritids att arbeta utifrån målen:

  • Ansvarstagande
  • Skoj och trygghet
  • Leklådor

Centralskolans fritidshem

Vårat fritidshem är uppdelat efter barnens ålder i 4 enheter; Gula Huset, Vita Paviljongen, Klubbens frtiids samt Grundsärskolans fritids. Dock har verksamheten gemensam öppning och stängning som sker i f-klassernas lokaler i Gula huset. Under loven när färre barn vistas på fritids slår verksamheterna ihop sig och gör saker tillsammans. Förutom den fria leken erbjuds barnen en rad olika aktiviter såsom: massage/avslappningsgrupper, skapandeverksamhet, uteaktiviteter, utflykter, idrottshallen, rytmik och dans.

Vid frågor kontakta oss:

Vid frågor om vår verksamhet på fritidshemmet, kontakta verksamhetsledare Sandra Barahona. Frågor gällande ditt barns placering på fritids, kontakta kommunens handläggare, se länk till höger.

Gula Huset - f-klasserna  Tel: 591 268 84                  
Vita Paviljongen - år 1-2 samt f-klass Snödroppen

Tel:  591 268 87

Klubben Vita Villan- år 3-uppåt Tel: 591 268 86, 073-6663408
Nya huset - Grundsärskolans fritids Tel. 591 209 84

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Centralskolans fritidshem

Relaterade länkar fritidshemmet

Relaterade länkar fritidshemmet