F-klassernas verksamhet

Under en vecka hos oss händer det en hel del. Här är några bilder som berättar vad vi gör:

bild förskoleklassens bildschemaSchema över dagen


Vi använder oss av schemabilder när vi presenterar dagen tillsammans. Vi använder oss av tecken som stöd i förskoleklassen och dagarna förknippas därför med en viss färg. Detta gör vi för att barnen ska veta vad som händer under dagen. Denna ram skapar trygghet, en känsla för början och ett slut på dagen, samt med tecken även få dagen presenterad visuellt,

Varje dag under samlingen leker vi Bornholmslekar tillsammans. Detta är olika lekar som syftar till att arbeta med språket och förbereder inför läs- och skrivinlärningen. Denna modell bygger på en vetenskaplig grund och har bevisats förebygga läs- och skrivsvårigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrundsarbete / DEQ

I år har värdegrundsarbete och arbetet med demokrati prioriterats och därför fått en egen tid på schemat för alla klasser och elever på Centralskolan. Vi i förskoleklassen arbetar med vår värdegrund genom att utgå från 5 gyllene regler; Lyssnaregeln, Säga snälla saker, Dela med sig, Hjälparegeln och Alla får vara med. 

Fri lek 

Den fria leken är ett viktigt inslag under barnens skolvecka. Här använder vi oss av vårt aktivitetshus. Barnen får, genom att sätta upp sitt namn,  välja mellan en rad olika saker att göra, såsom läshörnan, skriv- och rithörnan, bygghörnan, lekvrån, pysselhörnan, spelhörnan mfl. Barnen delar upp sig på flera rum och utrymmen vilket skapar en lugn miljö, de lär sig att göra egna val, samt ta ansvar då det gäller att städa innan man byter aktivitet.bild förskoleklassens aktivitetshus vid fri lek

bild barn väver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruktgrupper

Under veckan arbetar vi i våra fruktgrupper. Här delar vi upp oss i  mindre grupper och besöker via ett rullande schema olika stationer/hörnor under en vecka. Förutom hantverkshörnan och skapandehörnan, finns mattehörnan. I mattehörnan arbetar vi bl a med mönster, talraden, ramsräkning, siffror-antal obild barn hoppa på talraden 0-20ch former.

bild barn lägger talraden 0-10 

 

 

 

 

 

bild ett barn arbetar med mönsterbild barn arbetar med ett mönster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I svenskahörnan träffar barnen ett litet troll som heter Trulle som så hemskt gärna vill gå i skolan och lära sig saker. Tillsammans med Trulle klättrar vi på en språkstege och lär oss rim, meningar och ord, ljud i ord, bokstäver samt sagans struktur.bild trollet Trullebild Trulleboken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äppelmål

Vad vill du lära dig? Redan här hos oss i förskoleklassen arbetar eleverna mot personliga mål. Dessa mål kallar vi för äppelmål och det är eleven själv i samråd med läraren som bestämmer vad hon eller han vill lära sig.

Självklart föregår vi lärare med gott exempel, då vi också sätter upp ett eget mål på vårt gemensamma äppelträd. Vi tycker att det är viktigt att visa att det hela tiden finns något man kan lära sig oavsett hur gammal man är.

Äppelmålen kan vara allt från att lära sig att knyta skorna, ramsräkna till 30, skriva sitt namn eller lära sig läsa ett kort ord. Eleverna är fantastiskt duktiga på att hjälpa varandra med målen och vilken glädje när eleven efter en tid klarar sitt mål.

Arbetet med målen pågår under hela läsåret och alla äppelmål sätter eleverna in i sin portfolio. Härligt att få se att man kan lyckas och se sin egen utveckling!
bild äppelmål

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan