Klasser

Centralskolan som liggeri hjärtat av Märsta är en F-7 skola.

 

Skolledningen

Ledningsgruppens uppgift är att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten. Under läsåret arbetar vi med frågor som rör organisation, utveckling och kvalitet.

Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor och fyra verksamhetsledare som representerar skolans olika arbetsenheter/arbetslag.

Kontaktinformation till rektor finner du till höger.

Arbetslagen

Skolan är organiserad i fyra arbetslag inklusive fritidsverksamheten:

  • F-1
  • 2-3
  • 4-7
  • Fritids

 

Fritidsverksamheten

 Den är indelad i två enheter. Verksamheten bedrivs i gemensamma lokaler tillsammans med skolan.

På skolan finns också ett elevhälsoteam, skoladministratör och en vaktmästare.

Elevhälsoteamet

består av skolsköterska, skolledningen samt skolans specialpedagoger och dessa träffas varje vecka. Skolpsykolog samt kurator finns att tillgå via kommunens centrala enhet. Elevhälsoteamet erbjuder konsultation till samtliga arbetslag. Läs mer under skolhälsovården. 

Elev-och föräldraråd

Klassråd och elevråd för hela skolan hålls varannan vecka. Elevrådet består av 1-2 klassrepresentanter från årskurs 2-6 samt en lärare. Årskurs 1 deltar i klassråd och  kan där vara med och påverka..

Föräldraråd samarbetar med skolans ledning. Läs mer under "För dig som förälder".

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Kontakta oss på Centralskolan

Kontakta oss på Centralskolan