För dig som Elev

Här hittar du som elev i årskurs 4-6 aktuell information som gäller dig och skolans aktiviteter.

Till höger hittar du enheten årskurs 4-6 som tar dig till klassernas egna sidor samt viss annan information. I vänstermenyn hittar du Centralskolans scheman

Studiehjälp:

På Centralskolan erbjuds varje vecka studiehjälp för eleverna på skolan redan från årskurs 1. Behöver du studiehjälp kontakta respektive mentor.

Elevråd:

Skolan har ett elevråd för elever i årskurs 2-6 där årskurs 1 elever deltar under klassrådet och där kan vara med och påverka beslut. En gång i månaden träffas representanter från klasserna tillsammans med två pedagoger. Tiden är satt till torsdagar under den schemalagda EQ-tiden 8.20 och sker en gång i månaden. .

Daglig information till elever:

I huvudbyggnadens entré sitter en informationsskärm som visar vad som händer på skolan så som schemaändringar, frånvarande lärare och vikarier.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan