Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Förskoleklassverksamheten är 15 timmar/vecka och följer grundskolans lärsårstider.

Om ditt barn har behov av omsorg hela dagen kan du ansöka om skolbarnsomsorg (fritidshem).

Plats i förskoleklass

Alla barn i Sigtuna kommun tillhör ett geografiskt upptagningsområde, baserat på sin hemadress.

Under vårterminen det år ditt barn ska börja förskoleklassen erbjuds du att göra ett skolval för ditt barn.

Ditt barn är alltid garanterad plats i den skola som ditt barn tillhör enligt hemadressen. 
Vid skolvalet kan du ansöka om placering i förskoleklass i annat område, men erbjuds detta bara om det finns lediga platser.

För frågor kontakta:

Rektor på respektive skola.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan