Så här ser resultatet ut i vår verksamhet!

För att ständigt utvecklas och bli ännu bättre är det viktigt för oss att veta hur våra elever upplever sin skola och hur deras kunskapsresultat och kunskapsutveckling ser ut. På alla skolor i kommunen följer vi kontinuerligt dessa resultat, identifierar våra utvecklingsområden och förbättrar oss.

Det är även viktigt att du som elev, vårdnadshavare eller invånare har tillgång till våra resultat och kan ställa frågor till oss och följa vår utveckling! För att du ska få en samlad bild av våra skolor presenteras nedan resultat inom tre respektive fem viktiga områden. Resultaten är uppdelade på årskurs 3, 4-6 och 7-9. För att ta del av nedanstående och andra undersökningar i sin helhet, klicka på länkarna till höger.

Här är det totala meritvärdet för årskurs 6 I Sigtuna kommun

Här nedan ser du resultatet för respektive skola:

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post