Vi tillämpar fritt val av skola

Det innebär att du som förälder kan välja den skola som du tycker passar bäst för ditt barn. Fristående eller kommunal, inom eller utom Sigtuna kommun; allt är möjligt att välja inom ramen för den barn- och ungdomspeng varje barn för med sig.

Varje år genomför Sigtuna kommuns skolor ett digitalt skolval för elever som ska börja förskoleklass eller år 7. I god tid före valet får familjen hem ett informationsbrev om hur skolvalet går till.

De flesta placerar sitt barn i en skola nära hemmet, men du kan också välja en annan skola i kommunal eller fristående regi om skolan du är intresserad av har plats för ditt barn. Det finns också möjlighet att välja en friskola eller en kommunal skola i annan kommun.

Om du vill ansöka om skolgång i annan kommun måste blankett för detta skickas till Barn- och ungdomsförvaltningen - blanketten finns till höger.

Om fler elever än det finns plats för väljer en viss skola har de elever som finns i upptagningsområdet företräde.

Byte av skola gör du via kommuns hemsida, ansökan om skolbyte.

År ni nyinflyttad eller är på väg att flytta in i kommunen så gör ni en ansökan om inflytt.

Klicka här för ansökan skolbyte eller inflytt.

Ytterligare information

Via de relaterade länkarna till höger kan du bl a läsa om skolportalen och läsa grundskolornas presentationer / information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Under grundskolor hittar du skolornas egna sidor med information.

Under grundskolor hittar du skolornas egna sidor med information.