Heléns barnstuga - Familjedaghem

Vi befinner oss i Pilsbo i centrala Sigtuna, ett vackert bostadsområde där vi erbjuder en bra miljö med närhet till lekplatser och skog.

Vision

Tanken med verksamheten är att kunna erbjuda en mindre grupp, där varje barn blir sedd och hörd.  Uppmuntran till fantasi och lekfullhet.

Vi sätter stort värde på:

 • Trygghet för barn och föräldrar
 • Upptäcka natur och djurliv i närmiljö
 • Utveckla sin egen nyfiken och vetgirighet
 • Fri lek
 • Skapande verksamhet där grov och finmotoriken utvecklas
 • Sångstund och rörelse


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

  Verksamhet

  Fristående familjedaghem

  Antal barn:

  4-6 st

  Avgift

  Enligt kommunens taxa