Sigvända – återanvändningscentral och mötesplats för kommunala förskolor

Till SigVända kommer förskolornas pedagoger för att inspireras och hämta material. På SigVända arrangeras fortbildning, workshop och nätverk

Sigvända

SigVända tar tillvara på rest- och spillmaterial från privatpersoner och företag. Saker företagen har tänkt slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material.

Syftet är att locka barns lust till kreativitet, utforskande och skapande.

Ofärdigt och okodat material använder vi att förnya och förändra miljön utifrån barnens tankar och behov.

Med ofärdigt och okodat material menar vi material som inte är förutbestämt utan kan bli till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet.

Centralen sammanför industri, samhälle och konst i ett gemensamt ställningstagande för barnen.

 

Har ni spillmaterial som ni kan dela med er av?

Kontakta då projektansvarig Anette Larsson på:

anette.larsson@edu.sigtuna.se

073-6610535

 

Välkommen att besöka oss på:

Granitvägen 20

19341 Sigtuna

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation