Femdagarsinskolning

Vi på Brage, Saga och Ymer förskolor använder oss utan femdagarsinskolning.

Barn och förälder är på förskolan mellan 9.00–15.00 under dessa dagar. Det är viktigt att en förälder kan komma till förskolan om barnet behöver det den närmaste tiden efter inskolningsveckan.

Grundschema för inskolning

Dag

Närvarotid

Schema

Dag 1

9.00–15.00

Föräldern är med sitt barn på förskolan hela dagen

Dag 2

9.00–15.00

Föräldern är med sitt barn på förskolan hela dagen

Dag 3

9.00–15.00

Föräldern är med sitt barn på förskolan hela dagen

Dag 4

9.00–15.00

Föräldern är med sitt barn på förskolan hela dagen

Dag 5

9.00–15.00

Föräldern är med sitt barn på förskolan hela dagen

En inskolningsansvarig pedagog ska finnas för varje barn men det är alla pedagogers ansvar att etablera kontakt med de nya barnen och föräldrarna.

Det är främst genom leken som inskolningsansvarig pedagog får kontakt och kan börja få en relation till ditt barn. Föräldern ska vara delaktig och aktiv i inskolningen. Målet är att ni som föräldrar efter inskolningen ska ha en insikt i hela verksamheten och ha lärt känna pedagoger och barn på avdelningen. Genom denna insyn hoppas vi att ni känner trygghet med oss och vår verksamhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan