Verksamhet

Vi följer årstidsrytmen med olika ramsor, sagor, årstidsfester och på det viset kan barnen följa vad som händer i naturen vid de olika årstiderna.

I skördetid är det höstfest, lyktfest i november, adventsträdgård i december, påskfest och till sist sommarfest.  Bilden visar en liten del av höstfesten när fröken gör en dockspelssaga  "Vem är det som piper". 

Dags-vecko-årsrytm

Varje dag har sin fasta dagsrytm med naturliga avbrott för t.ex lunch och vila. Veckorytmen har sina olika sysslor och aktiviteter, såsom målning, bakning, flöjtspel, sagoberättande och dockspel. Måndagar är utedagar då vi äter ute och gör upp en eld beroende av årstid.

Rutin och rytm skapar trygghet hos barnen.

 

En dag på förskolan ser oftast ut så här:

07.30-09.45 Fri lek. Paralellt med den fria leken sker målning, bakning, hantverk m.m. Undanplockning

09.45 Samling, saga

10.00. Te eller fruktstund

10.30 Utevistelse på gården eller i skogen

12.00 Lunch

12.45 Vila

13.15 Fri lek inne eller ute

15.00 Mellanmål

16.00 Dagen avslutas

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan