Organisation

Waldorfförskolan Solblomman (enskild förskola) är organiserad i stiftelseform. Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet på antroposofisk grund enligt waldorfpedagogikens grundare, Rudolf Steiner. Föräldrarna är delaktiga i verksamheten och fungerar som en bro mellan förskolan och hemmet. Som förälder deltar man i stiftelsens årsmöte, föräldramöten och tar del av ekonomiska frågor.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan