För dig som förälder

Föräldrarnas stöd för verksamheten är mycket värdefull.

Som förälder tar du del av:

  • föräldramöten ett sätt att ta del av pedagogiken och skapa gemenskap föräldrar emellan och stödja varandra i föräldrarollen.
  • praktiskt arbete i form av städning två gånger per termin, ca 2-3 timmar per gång.
  • hjälpa till med bakning/matlagning inför öppet hus och sommarfest.
  • ibland gör vi familjeutflykt och då är alla föräldrar välkomna att vara med.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan