Verksamhet

Waldorfpedagogik för förskolebarn kan beskrivas såsom att det lilla barnet skall utifrån sin nära och viktigaste relation med föräldrarna möta omvärlden i en för barnet lugn och tillitsfull miljö.

På förskolan möts barnen av en liten barngrupp,  utbildade pedagoger och  leksaker i naturmaterial. Vardagsnära sysselsättningar, aktiviteter förknippade med årstiden och skapande arbete skapar ramen för barnens egna möjligheter att utveckla leken.

Leken lägger grunden för barnens kreativa och sociala förmäga. Den skapar också förutsättningar för problemlösningar och uppfinningsförmåga.Den fria leken är grunden för det fortsatta lärandet och det fria tänkandet.

Dagen börjar med ett personligt mottagande av  barn och föräldrar, barnen leker eller sysselsätter sig med någon annan skapande verksamhet. Den vuxne finns till hands i arbete med de dagliga sysslorna i barnens närhet.

Lekmaterialet är enkelt och av naturmaterial för att stimulera barnens egen fantasi och kreativa förmåga.När alla barn har kommit hjälps alla åt att gemensamt  plocka undan leksaker. Det skall vara lika lustfyllt att leka som att göra fint omkring sig.

I samlingen får barnen en gemensam sång- och lekstund där samlingens innehåll följer årstider och dagshändelser i barnets omedelbara närhet. De små händelserna som för ett förskolebarn många gånger är stora och viktiga.

Efter samlingen bjuds barnen på ett enklare mellanmål med dryck innan barnen går ut för att leka.

På förskolan  lagas vegetarisk mat,med i huvudsak KRAV-och biodynamiskt odlade råvaror.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan