För dig som förälder

Föräldrarnas roll för barnen betonas starkt i Waldorfpedagogiken. Föräldrarnas engagemang och egenarbete är en förutsättning för verksamheten.               

I ett nära samarbete med föräldrarna skapas individuella förutsättningar för varje barn, för att underlätta övergången mellan hem och förskola.

Förskolan bjuder in till flera föräldraträffar innan barnet börjar sin invänjning.Vid dessa samtal får föräldrarna ingående information om förskolans pedagogik, verksamhet och praktiska frågor. Ett av samtalen handlar om barnet så att pedagogerna kan skapa de bästa förutsättningarna för barnets vistelse.

Föräldrar och pedagoger ingår i förskolans styrelse och ansvarar gemensamt för förskolans drift.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan