Arbetsplaner

Grunden för den pedagogiska verksamheten är Waldorfförskolans läroplan.

Förskolans arbetsplan innehåller mål för det kommande verksamhetsåret som rör såväl verksamheten som personalfrågor och fastighetsskötsel.

Förskolan har i sin arbetsplan arbetat med frågor rörande kost och hälsa, personalens arbetsmiljö och fastighetens utvecklingsmöjligheter m.m.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan