Organisation

Förskolan drivs som en stiftelse där såväl föräldrar som personal ingår. Styrelsen består av fem till sju ordinarie ledarmöter och varje avdelning ska representeras av en förälder samt minst en förskolepedagog.

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet på en antroposofisk grund.

Stiftelsens uppdrag är att driva syskongrupperna Guldägget , Guldäpplet samt småbarnsavdelningen Guldfisken.

Styrelsearbete består i första hand av att besluta och ansvara ifrågor av juridisk och ekonomisk karaktär.Styrelsen sammanträder 3-4 gånger /år.

Frågor av pedagogisk karaktär såsom pedagogikens utformning och intagning av barn, samt antagandet av medarbetare till verksamheten beslutas av kollegiet.

Kollegiet träffas en gång i veckan och behandlar då verksamhetens löpande frågor, bedriver studier i waldorfpedagogik samt utöver konstnärligt arbete tillsammans.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan