Avdelningen Guldägget och Guldäpplet

Guldägget och Guldäpplet är syskonavdelningar med 14 barn och två pedagoger i varje grupp. Vi lagar dagens lunch på förskolan. Maten lagas av ekologiska livsmedel och är vegetarisk.

Varje dag vistas vi ute, ofta i skogen. Barnen är också delaktiga i arbetet med vår trädgård. Där har vi enklare odlingar av grönsaker och blommor som vi tar tillvara i vår verksamhet.

Förskolan strävar efter att planera miljön på så sätt att barnet stimuleras till rörliga lekar och att utveckla sin motoriska skicklighet i sin egen takt. Rörelsen stimuleras också i gemensamma aktiviteter, under samlingsstunder och i mer organiserade lekar.

Vår verksamhet är uppbyggd kring rutiner som skapar trygghet för barnen. Dagsrytmen, veckorytmen och årsrytmer ger förutom kontinutet ett växlande mellan aktivitet och vila.

Sagoberättandet har en viktig roll på förskolan. Pedagogen berättar en saga utan bok vilket gör det möjligt för barnet att skapa egna inre bilder. Ibland gestaltas sagan i form av ett dockspel.

Miljön är omsorgsfullt utformad. Möbler och leksaker i naturmaterial, laserade väggar och textiler i milda färger skapar en rofylld miljö.

Vi vill ge varje barn ett rikt och nyanserat språk samt mod att uttrycka sig.

I de skapande aktiviteterna står processen i fokus inte resultatet eller produkten.

Musik, sång, sagoberättande, dockspel, våtmålning, modellering med bivax och olika former av hantverk är konstnärliga aktiviteter som regelbundet återkommer i verksamheten.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan