Avdelningar och Verksamhet

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan - tanke, känsla och vilja.

Då efterhärmning dominerar i förskoleåldern gör pedagogen de mest skiftande saker tillsammans med barnen, allt från disk, städning och andra praktiska uppgifter till danslekar och berättande.

Leken ses som central i förskolans verksamhet och en bra fungerande leksituation är viktig att uppnå. Det är i leken barnet utvecklar sina egenskaper och övar sin sociala förmåga.

Kontinutet och upprepning är viktiga aspekter i förskolans vardag. Det ger trygghet  och kan väcka känslan av delaktighet när barnet kan förutse vad som ska komma.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan