Om förskolan

Vallmon är en fyra-avdelnings förskola som består av avdelningarna Tuvan och Gläntan 1-3 år och Dungen 3-5 år.

Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra, där vi utgår från barnens olika styrkor och förmågor och där glädje och delaktighet är handlingar vi värnar om.

Vi arbetar projekterande och det innebär hos oss att barnen får möjlighet att mötas i gemensamt utforskande och att de får prova sina olika hypoteser och reflektera tillsammans. Barnen är uppdelade i hemvister efter ålder och möts under dagen i mindre grupper för att kunna fördjupa sina relationer och lärprocesser. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.


Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, spännande och tillåtande så att barnen till stor del själva kan göra val av aktiviteter. Vi erbjuder en mångfald av material, ofärdigt material som blir till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet.

Delaktighet är ett viktigt värde och vi ser samarbete med familjerna som en viktig del av vår verksamhet.

Tillsammans med Tingvalla och Ärlingheden förskolor bildar vi ett verksamhetsområde med en gemensam ledningsgrupp. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans på sommaren och vid andra högtider. Personalen har gemensamma möten och fortbildning.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan