Inskolning

 

Välkommen till oss på Tingvalla förskola och föräldraaktiv introduktion.

Syfte: Du som vårdnadshavare är barnets trygghet och ditt barn ska träna på att vara tillsammans med oss här på förskolan, inte att lämnas.

• Introduktionen startar med ett samtal där ni får träffa er kontaktperson. Meningen med samtalet är att ni ska få möjlighet att berätta om ert barn, ställa frågor och få information om förskolan och introduktionen.
• Introduktionsperioden är tio dagar/två veckor och avgift utgår från dag ett.
• Vi önskar att det endast är en vuxen/dag som deltar i introduktionen då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.
• Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen eftersom vi vill att du och ditt barn snabbt ska få en god känsla och överblick av verksamheten.
• Du är tillsammans med barnet på förskolan klockan 09:00-14:00 under minst tre dagar. Dag fyra kan det vara föräldrar som lämnar sitt barn på förskolan, men vilken dag och hur länge du behöver stanna är individuellt och detta beslutas i överenskommelse mellan föräldern och kontaktpersonen.
• Du sköter alla rutiner såsom påklädning, blöjbyten, mat och vila med ditt barn. I och med att du sköter rutinerna så har vi pedagoger möjlighet att se och lära hur just ditt barn fungerar.
• Vi pedagoger finns i er närhet och bygger en relation med ditt barn.
• Vi pedagoger samt övriga barn introducerar ditt barn till de olika aktiviteterna i verksamheten och du ska självklart också delta i de aktiviteter som ditt barn deltar i.
• Introduktionsvecka två lämnar du ditt barn klockan 09:00-14:00 och om det behövs ska du kunna komma till förskolan med relativt kort varsel. Från och med vecka tre är det era ordinarie vistelsetider som gäller.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan