Föräldrasamråd

Vi har en föräldrasamrådsgrupp bestående av förskolechef, arbetslagsledare och två föräldrarepresentanter från varje avdelning/grupp.

  • Föräldrasamrådsgruppen för området träffas en till två gånger per termin.
  • Förskolechef Malena Nilsson är sammankallande.
  • Föräldrarepresentanter väljs på föräldrarmöte på respektive hemvist/avdelning. 

 

 

          

      

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan