Föräldrasamråd

Föräldrasamrådet består av representanter för föräldrar och pedagoger från förskolorna i vårt område och leds av förskolechef.

Samrådet arbetar för att öka föräldrarnas inflytande och delaktighet i verksamheten och för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på förskolan. Minnesanteckningar förs vid varje möte och delges övriga föräldrar samt pedagoger.

 

Föräldrasamrådet för området träffas en gång per termin.

Förskolechef Annelie Altberg är sammankallande.

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan