Om förskolan

Skutans förskola ligger nära Norrbacka skolan och skogen. Vi lägger stor vikt vid att så ofta vi kan, vara utomhus så väl på gården som i skogen. Natur och miljö är därför naturliga inslag i vår vardag.

Vi har fyra åldersindelade grupper. De yngsta barnen går på Jord och Vatten och barnen flyttar sedan vidare med en eller flera pedagoger till Luft och sist Ljus. Vi vill att barnen ska få en inspirerande miljö utifrån sin mognadsnivå med så få avbrott i leken som möjligt och gott om tid att öva och pröva det som intresserar dem.

Gemensamt för Sigtuna kommuns förskolor är att vi är inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Det ska vara roligt, lustfullt och meningsfullt att lära sig. Vi arbetar utifrån barnens intresse och försöker att utmana till ett nytt lärande. I lekens form söker och erövrar barnen kunskap genom att träna socialt samspel, bearbeta känslor, utforska och kommunicera.

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi som är motståndare till alla färdiga program och metoder, det är en pedagogik som är i ständig förändring. Man ser barnen som forskare som kan och vill kommunicera med sin omvärld. Barnen har rätt till en stimulernade miljö med kamrater och vuxna som kan se dem som individer med olika tankar, känslor och uttryck.

De vuxnas roll är också att utmana barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje. Man satsar framförallt på redskap och material som får barnen att skapa själva istället för specialutformat material och leksaker.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan