Föräldrasamverkan

Vi utgår från att föräldrarna är experter på sina barn och att de lämnar till oss det viktigaste de har.
Tillsammans med er föräldrar ska vi pedagoger göra det allra bästa för barnen under deras tid hos oss här på förskolan.
Det dagliga mötet med er föräldrar är viktigt då vi bl.a tar upp dagens händelser, och eventuell annan viktig information som vi behöver delge varandra.
En gång per termin har vi ett föräldra samtal med er och ert barn.
Finns ytterligare behov av fördjupande samtal så kan ni be om det.

Vi vill att alla föräldrar skall känna inflytande och delaktighet i verksamheten genom t.ex:

  • Föräldramöten/Föräldrasamråd
  • Utvärderingar av verksamheten
  • Månadsbrev
  • Drop-in fika
  • FN-dagen
  • Förskolansdag mm. 

Du som förälder har huvudansvar för ditt barns fostran/utveckling. Förskolan ska kompletera hemmet med rika möjligheter till lärande.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan