Styr och stöddokument

Våra styrdokument är Skollagen och läroplan för förskolan Lpfö98/10

samt vår egen verksamhetsplan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan