Skattkammaren förskola- fristående förskola

Vi är en liten familjär förskola med plats för 20 barn i åldrarna ett till fem år. Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan och vår personal är pedagogiskt utbildad. Vi vill att det ska vara roligt, spännande och utvecklande för barnen på förskolan, vilket vi bl.a. tillgodoser i våra tvärgrupper där vi arbetar temainriktat med musik, språk, skapande och rörelse och det blir en naturlig del i barnens vardag.
 

Våra prioriteringar

Vi prioriterar att utifrån kristen tro förmedla en trygg och kärleksfull grund i livet. Vi vill genom omsorg , undervisning, gemenskap, lek och ansvar möta barnens emotionella, sociala, fysiska, intellektuella, estetiska och kulturella behov.

Vi jobbar med att alla våra barn ska känna sig trygga och ge barnen en positiv självbild, samtidigt som vi vill visa på att alla människor är unika!

Våra mål

  • att utifrån kristen tro förmedla en trygg och kärleksfull grund i livet
  • att befrämja barnens utveckling till människor med förmåga till inlevelse , hänsynstagande och respekt för sin nästa.
  • att hjälpa barnen utveckla en stark ansvarskänsla för sitt och andras liv samt en vilja att förbättra sin omvärld.
  • att ta tillvara på varje barns personliga begåvning och intressen och se till att dessa stimuleras och utvecklas.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation