Växthuset förskola

 

Den kommunala förskolan vid Ölsta heter Växthuset förskola.

Nya barngrupper med nya pedagoger startades upp i paviljongerna våren 2018.

Granen har en ålderintegrerad barngrupp som har fokus på det finska språket och de finska traditionerna.

Förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt med exempelvis reflekterande arbetssätt, barnsyn och miljöns betydelse för barns lärande och utveckling.

Verksamheten har barnets tankar och intressen i fokus och utgår ifrån dessa.
Vi arbetar utifrån ett vägledande arbetsätt  (ICDP) som gynnar barns eget växande och lärande utifrån miljön och omgivningen.

Rektor: Julie Samuel

Pedagogista/pedagogisk ledare: Susanne Andersson

Arbetslagsledare: Malin Olofsson Sarri, Gill Månsson
  

   

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation