En dag på förskolan

06.30                                   Förskolan öppnar

07.30                                   Frukost

07.30 - 09.15                      Utepedagogerna tar emot barnen

09.30 - 11.00                      Planerad aktivitet med gruppindelningar, 
                                              utevistelse/ inne och fruktstund

11.00 - 11.45                      Lunch

11.45 - 13.30                      Vila och läsvila

13.30 - 14.15                      Inomhusaktiviteter

14.15 - 15.00                      Mellanmål

15.00 - 16.45                      Inomhusaktiviteter eller utevistelse

16.45 - 18.00                      Fruktstund och Inomhusaktiviteter eller utevistelse

18.00                                   Förskolan stänger

Klocka

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan