Om förskolan

Förskolan startades upp i februari 2012. Förskolan består av sex hemvister/ två block som ryms tre paviljonger. I lilla blocket går det barn i åldern ett till tre år samt Granen som är en bedriver en finsktalande verksamhet. I stora blocket barn i åldrarna tre till fem år.

Förskolan låter sig inspireras av Reggio Emilias pedagogiska tankar och förhållningssätt med exempelvis reflekterande arbetssätt, barnsyn och miljöns betydelse för barns lärande och utveckling.

Jordgubbar

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan