Månadsbrev

Varje månad så skriver våra hemvister ett månadsbrev till er vårdnadshavare. I det står det vad vi har arbetat med under månaden som varit, vad som vi kommer att fortsätta arbeta med. Påminnelser, övriga punkter, månadsfester etc.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation