Styr- och stöddokument

På väg mot samma mål

Sedan 1998 har förskolan sin egen läroplan, förkortas LpFö 98, som regering och riksdag har bestämt. Tillsammans med skolan strävar förskolan att lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vår lokala arbetsplan bygger på LpFö, skolplan för Sigtuna kommun som innehåller kommunens mål och riktlinjer samt nationella styrdokument. Arbetsplanen uppdateras varje läsår.

Ytterligare information

Bild på Läroplan för förskolan

Du kan läsa våra dokument i sin helhet i länken som finns till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan