Utevistelse

UtevistelseUtomhuspedagogik innebär bl a en del av verksamhet förläggs ute. Vi arbetar aktivt för att utveckla barnens val av olika aktiviteter för att stimulera barnens behov av olika kunskaper

inom lek och utforskande. Utepedagogiken ska utgå ifrån barnens erfarenhet och förståelse. Vi går till skogen 2 gånger i veckan. Just nu jobbar vi med "Hållbar utveckling". Vi lär oss om hur vi handlar och hanterar saker som är slängda i naturen samt jobbar vi med matte utomhus.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan