Natur och Teknik

Natur och teknikBarnen skall utveckla intresse för naturvetenskap och samband i naturen samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utifrån det får barnen möjlighet att utveckla

sin förmåga att urskilja och utforska därefter ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Förskolan skall sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin nyfikenhet och begynnande förståelse för naturvetenskap.
  •  Skall ges möjlighet till experimenterande som t. ex luft, vatten och jord.(Lpfö).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan