Smultronblomman 1 - 3 år

Smultronblomman är en 1-3 årsavdelning med 16 barn och tre pedagoger. Att våra barn och föräldrar trivs och känner trygghet är det viktigaste för oss

Skuggor i gräsetUtifrån förskolans läroplan och Sigtuna kommuns gemensamma projekt arbetar vi med " Hållbar framtid", Vi har tillsammans samlat skräp, gått till miljöstationen och skapat med olika material.Vi jobbar med språk, naturkunskap , matematik och grundläggande Vi målarvärderingar. Vi jobbar med att skapa hållbara relationer i barngruppen. Hur vi är mot varandra är viktigt. IKT är ett hjälpmedel vi använder oss av under dagarna.Samling

Vi har sångsamling varje dag innan lunchen och vi är ute en stund varje dag. Vi upplever att alla mår bra av det och att det gör oss friskare.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan