Teaterlek för de yngsta

Barn och pedagog undersöker frukter

Att hitta en arbetsform för teaterlek som passar de yngre barnen innebär en utmaning både för teaterpedagogen och barnen. De yngre barnen bjuds in i teaterrummet, här finns mycket att titta på och mycket material som i barnens fantasi kan förvandlas till nästan vad som helst.

Grodis med sina kompisar.

Grodis tar emot och vi tittar i hemliga lådor. Vi luktar och känner på olika material. Sedan dansar vi fritt så att alla får röra sig. Vi avslutar med en kort dockteater.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan