Teaterrummet

Välkommen till teaterrummet!

 Slott som syns via projektor

Teaterrummet är öppet för alla barn på Brage,Ymer och Saga. Här finns en teaterpedagog som tar emot barnen i mindre grupper.

Barnen får klä ut sig, improvisera korta pjäser och tillsammans göra gruppsagor. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sina förmågor utan att begränsas av sitt kön. I teaterns värld får barnen pröva på att byta roller. Pojke får vara prinsessa och flicka får vara prins.

Tillsamman med teaterpedagogen får barnen hjäp med att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta och stärka sin tillit till den egna förmågan.

Teaterpedagogen samarbetar med övriga pedagoger och tar pågående projekt in i teaterverksamheten. Barnen får då en möjlighet att använda sig av teatern som ett uttryckssätt i projektet.

Ett barn spelar dockteater

Ju tidigare barnen kommer i kontakt med drama och dockteater desto mer utvecklas den skapande förmågan.

Drama i förskolan handlar om att stödja barnenes fantasi, lek och språk.

För de äldre barnen visar teaterpedagog olika pjäser med handdockor där barnen får refklektera och diskutera olika dilemman som uppstår i pjäsen.                                                                               

.Tomt teaterrum

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan