3-5-årsavdelningen

Barns lärande - barns rättighet

Enligt vår läroplan Lpfö 98, ska förskolan sträva mot att varje barn:
• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
• Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
• Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

barn undersöker solros

 

Projekt

 Barnen kommer att arbeta med sin bild av Sigtuna kommun. Vi använder oss av barnens tankar och funderingar när vi skapar olika projekt. Under HT-15 och VT-16 undersöker vi ljus och skugga.

 

barn använder ljusbord

Organisation 

Miljöerna är framtagna utifrån barnens behov och önskemål

  • Hjärtat på avdelningen är vår ateljé där barnen kan skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer.

Platser i miljön för olika aktiviteter:

  • utrymme för vattenexperiment,
  • rollekar,
  • sagoläsning.
  • byggrum med olika material.
  • utemiljön inbjuder till lek och utforskande.

 

Vi besöker vår teaterpedagog Torun på Brage förskola i mindre grupper en till två gånger i veckan.  Torun knyter an till vårt aktuella tema och projekt.

 

 

barn skriver med geomag

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan