1-3-årsavdelningen

Barns lärande - barns rättighet

Enligt vår läroplan Lpfö 98. Ska förskolan sträva mot att varje barn:
• Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
• Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
• Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
• Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
• Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

barn målar

Projekt

 Barnen kommer att arbeta med sin bild av Sigtuna kommun. Vi använder oss av barnens tankar och funderingar när vi skapar olika projekt. Under Ht-15 och Vt-16 undersöker vi ljus och skugga.

 2 barn arbetar vid ljusbord

 

 Organisation

 

Miljöerna är framtagna utifrån barnens behov och önskemål
På förskolan kan barnen skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer.

Platser i miljön för olika aktiviteter:

  • utrymme för vattenexperiment,
  • rollekar,
  • sagoläsning.
  • byggrum med olika material.
  • utemiljön inbjuder till lek och utforskande.
  • barn skapar med löv och plast

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan