Organisation

Edda förskola består av två olika byggnader. I Edda-huset finns det en enhet med hemvisterna Puppan, Myran och Nyckelpigan för yngre barn och en enhet med hemvisterna Spindeln, Fjärilen och Humlan för äldre barn. Alldeles intill Edda-huset ligger det paviljonger. Där finns hemvisten Skalbaggen för de yngsta barnen och hemvisten Tusenfotingen för de lite äldre barnen.

Ragna förskola har två hemvister. Månen för de yngre barnen och Solstrålen för de äldre barnen. Femåringarna flyttar vanligtvis över till Edda förskola.

Barnantalet varierar mellan hemvisterna, främst beroende på barnens ålder. Pedagogerna som arbetar på förskolorna är förskollärare och barnskötare.

Edda och Ragna förskoleenhet räknas som ett verksamhetsområde; möten, organisationsutveckling, kompetensutveckling och fackliga överläggningar med mera sker gemensamt. Organisationen förändras utifrån barngruppernas behov. 

Maten lagas i köket på Edda förskola. De tillhör kommunens matenhet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan